Mer pengar till kommunerna är målet med det nya projektet.
Foto: Sebastian Svensson

Bild

Nu utreds en höjning
 av landskapsandelarna

”Långsiktigt ökade land
skapsandelar till kommunerna” är namnet på ett projekt som nu inleds av landskaps-
regeringen.

– Jag tänker mig att man i budgeten för 2023 ska kunna se spår av det här, säger finansminister Roger Höglund (C).
Hittat fel i texten? Skriv till oss