Föreningen För Norrfinström har rest stången på dess nya plats.
Foto: Amir Karbalaei

Bild

Bild

Bild

Bild

Nu är midsommarstången i Tjudö rest på ny plats

I över hundra år har midsommarstången rests i Tjudö by. I år restes den nya stången för första gången vid Norrfinströmsgården.

Hittat fel i texten? Skriv till oss