Foto:

Bild

Nu ägs Vikskären av landskapet

Fastigheten Vikskären har saknat ägare, men nu har Lantmäteriverket beslutat att den tillhör landskapet.
Enligt Fastighetsverkets vd Stefan Rumander kan det blir fri jakt och fritt fiske för ålänningar på fastigheten.