Flera föräldrar till barn med NPF beskriver att de är slutkörda efter lång tid med hög stressnivå.
Foto: Istock

Bild

NPF-föräldrar kritiserar kaotisk övergång till KST

Föräldrar till barn med NPF har rätt till insatser som kan underlätta vardagen. Men många upplever att stödet inte fungerar, och att deras familjer har hamnat i kläm vid övergången till KST.
– Situationen är ohållbar, säger en mamma.
Hittat fel i texten? Skriv till oss