”Har man bedrivit verksamhet i ett år, med så kraftiga förluster som vi har gjort, är det ett bekymmer om man inte ser en förbättring framför sig”, säger Ben Lundqvist. Bilden togs under Ålandsbankens bolagsstämma 2019.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Naturligtvis tråkigt att få en sådan kommentar”

– Naturligtvis är det tråkigt att få en sådan kommentar. Den visar att det kan bli bekymmer. Men för tillfället är vi inte särskilt bekymrade.
Det säger Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist om att det i revisionsberättelsen påpekas att osäkerhetsfaktorer kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.