Andelsbankens vd Johnny Nordqvist kan presentera ett mycket starkt bokslut för 2023. Vinsten mer än fördubblades, främst tack vare ränteuppgången. Lägre provisioner uppvägs av andra intäkter.
Foto:

Bild

Vinstboom för Andelsbanken

Andelsbanken för Åland redovisar en kraftig vinstökning för 2023.

Rörelsevinsten ökade med 78 procent till 7,6 miljoner euro.

– Det är främst ränteutvecklingen som gett ökade intäkter, förklarar vd Johnny Nordqvist.

Hittat fel i texten? Skriv till oss