Stadshuset.
Bokslutet för Mariehamns stad för 2020 visar en rejäl förbättring tack vare tomtförsäljningar, coronastöd och ett oväntat miljonarv. Överskottet på 5,7 miljoner ger oss en andningspaus säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).
Foto: Florence Villarroe

Bild

Tre stora engångsposter räddade stadens bokslut

Mariehamn stad redovisar en vinst på 5,7 miljoner euro för 2020. Det är väsentligt bättre än budgeterat, men beror främst på extraordinära intäkter.

– Ett glädjande starkt resultat och välkommet med tanke på årets dystra utsikter, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).