Sjörat, Tallink Silja, Silja Serenade,  *** Local Caption *** @Bildtext:Tallink Silja rapporterar en nettovinst på 13,9 miljoner euro för 2022.@:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson
Tallink-koncernen rapporterar en nettoförlust på 5,4 miljoner euro för årets första kvartal.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Tallink minskar förlusten

Rederikoncernen Tallink Grupps delårsrapport för årets första kvartal visar en resultatförbättring på drygt 30 miljoner.
Hittat fel i texten? Skriv till oss