Öl, Stallhagen *** Local Caption *** @Normal:Öl, Stallhagen
Stallhagen tar till aktiva åtgärder för att minska sin skuldbörda.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Stallhagen kan minska personal med fyra tjänster

Stallhagen inleder omställningsförhandlingar med personalen. Man ser också över verksamheten i stort för att skära ned på kostnaderna och försöker samtidigt säkra bryggfinansiering med åländska investerare.
Hittat fel i texten? Skriv till oss