Mariehamns hamn.
Styrelsen för Mariehamns hamn Ab föreslår inför bolagsstämman att ingen dividend utbetalas till ägaren Mariehamns stad. De utdelningsbara medlen behövs för att säkerställa bolagets drift.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Resultatet sjönk med 2,8 miljoner euro

2020 blev ett annus horribilis, ett hemskt år, för Mariehamns hamn Ab. Det säger både styrelseordförande Roger Jansson och vd Alef Jansson.

– Det här är kanske det bolag på land som har drabbats hårdast ekonomiskt av pandemin, säger Roger Jansson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss