Böndernas hus.
Landskapets pensionsfonds äger bland annat Böndernas hus i Mariehamn. Vid årsskiftet uppgick pensionsfondens totala tillgångar till 500 miljoner euro.
Foto: Robert Jansson

Bild

Pensionsfondens placeringar värda 500 miljoner

Landskapets pensionsfonds portfölj gav under fjolåret 4,5 procent i avkastning. Vid årsskiftet var placeringsportföljens totala marknadsvärde knappt 500 miljoner euro.
Hittat fel i texten? Skriv till oss