Ulf Toivonen, Ömsen vice vd och finanschef, Ömsen bolagsstämna
Ulf Toivonen lämnar Ömsen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Locket på om varför Ömsens vice vd avgår

Ömsens vice vd Ulf Toivonen avgår i februari 2023. Det är ett gemensamt beslut mellan honom och styrelsen.
Men redan nu har han lämnat huset.
– Vi gör de förändringar och uppgörelser vi tycker är nödvändiga, säger styrelseordförande Andreas Remmer.
Hittat fel i texten? Skriv till oss