Ålands fiskevårdscentrum, bassäng, stör, fiskodling, sund
Det är först när fiskarna är fem till sju år som de är redo att börja producera kaviar.
Foto: Wilhelm Lindgren

Bild

Carelian Caviar skriver hyreskontrakt med LR

Företaget Carelian Caviar Marketing Ab (CCM) har ingått avtal med Ålands landskapsregering gällande att företaget ska få hyra fyra bassänger i Ålands Fiskevårdscentrums utrymmen i Guttorp i Sund. Bassängerna kommer att fungera som förvaring av störhonor.
Hittat fel i texten? Skriv till oss