Foto:

Bild

Ålandsbanken överlåter sin svenska bolåneportfölj

Ålandsbanken överlåter merparten av sin svenska bolåneportfölj till Borgo Ab. Transaktionen är del av det samarbete för att skapa en stor aktör på den svenska bolånemarknaden som Ålandsbanken sedan 2019 är en del av. Den överlåtna bolåneportföljen är värd 12,5 miljarder svenska kronor.
Hittat fel i texten? Skriv till oss