Lemlands kommun har återupptagit behandlingen av ärendet om hur mycket mark man ska behöva äga för att få bygga ett bostads- eller fritidshus utanför detaljplanerat område i Järsö- och Nåtöområdet.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Nämnd vill ha sänkta krav på byggrätt i Järsö och Nåtö

Efter drygt fem års inaktivitet har ärendet om trehektarsregeln för Järsö och Nåtö på nytt blivit aktuell inom Lemlands kommun.

En majoritet i byggnads- och miljönämnden vill att det ska räcka med 2.000 kvadratmeters markägande för att få bygga ett bostads- eller fritidshus i området. I dag krävs det 15 gånger så mycket mark – 30.000 kvadratmeter.

Hittat fel i texten? Skriv till oss