130822 , 13082022 , 20220813 , Brand , villabrand , Hus brann i Emkarby , brandkår, brandmän, brandman, frivillig brandkår, eld , utryckning , brandbil , rök , släckningsarbete , brandsläckning , Cajsa Borgström
Ett enda branddistrikt kan vara i gång till nästa år.
Foto: Cajsa Borgström

Bild

Nämnd förordar en gemensam myndighet

Infrastrukturnämnden i Mariehamn förordar förslaget om att skapa en gemensam kommunal räddningsmyndighet.
Förhoppningen är att det nya räddningsområdet ska vara i gång vid årsskiftet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss