Foto:

Bild

Musikinstitutet kostar för mycket – enligt revisionen

Kostnaderna vid Ålands musikinstitut har genomgående sedan 2017 ökat på ett anmärkningsvärt sätt. Alternativa arrangemang kring lärarna borde övervägas för att få ner kostnaderna. Det skriver landskapsrevisionen i en granskning.