Ett museum i Ukraina anhåller om att få ta emot geväret som gjorts om till en fredssymbol
Foto: Gunilla Lindroos-Friman

Bild

Museum i Kiev vill ha vapnet som blivit en fredssymbol

Nationalmuseet för andra världskrigets historia i Ukraina vill bevara geväret som Ulf Grüssner lät göra om till en fredssymbol.

I ett brev till landskapsregeringen ber man om hjälp med att överföra det historiskt och kulturellt värdefulla föremålet till museet i Kiev.

Hittat fel i texten? Skriv till oss