Sedan i måndags utför ÅHS coronavaccinering i Åland Posts lokaler i Sviby.
Foto: theresa axén

Bild

Misstro mot vaccin får folk att vända i dörren

Massvaccineringen är i gång men en del vänder i dörren för att de inte vill ta Astra Zenecas vaccin.