Minister Christian Wikström och projektledare Caroline Karlsson säger att man inom projektet prioriterar dricksvattentäkterna.
Foto:

Bild

Miljonsatsning på rent vatten till år 2030

Landskapsregeringen vill nu förbättra vattenkvaliteten i tolv olika vattenförekomster och för det finns en budget på 1,6 miljoner euro.

Hittat fel i texten? Skriv till oss