Landskapsregeringen.
Foto: Jakob Saurén

Bild

LR:s chefsrekrytering kommenteras av JK

När John Eriksson fick tjänsten som förvaltningschef vid landskapsregeringen vände sig en annan person som sökt jobbet till Justitiekanslerämbetet.

Nu har biträdande JK granskat rekryteringsprocessen. Slutsatsen är att rekryteringspromemorian saknar vissa motiveringar.
Hittat fel i texten? Skriv till oss