LR vill höja statusen för representanten i Bryssel

Anton Nilsson.
Anton Nilsson är landskapsregeringens specialsakkunniga i Bryssel.
Foto:

Bild

Landskapsregeringen vill utreda möjligheten att höja den diplomatiska graden för tjänsten som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel. 
”Autonoma Ålands representant till EU” är en bättre benämning, anser man.