Annette Holmberg-Jansson menar att det statliga understödet för covid-19-relaterade kostnader borde utgå från faktiska kostnader i stället för kalkyler för Ålands del.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

LR vill ha egen modell för coronastöd från staten

Utkastet till statligt stöd för kostnader kopplade till covid-19 inom social- och hälsovården tar inte Ålands särställning i beaktande, anser landskapsregeringen.
– På grund av vårt speciella läge borde man ta fram en särskild modell för Ålands del, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).
Hittat fel i texten? Skriv till oss