Från och med mars förra året är det dyrare för kollektivtrafiken att köra med förnyelsebart bränsle.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

LR slopade miljöstöd när dieselpriserna steg

Landskapsregeringen (LR) erbjuder inte längre subventioner till de bussbolag som frivilligt kör med förnyelsebar diesel. När priserna steg blev de tidigare stödnivåerna irrelevanta.
– Vi jobbar på att få ner kostnaden till det pris det var tidigare, men vi har ännu inte nått ett resultat, säger infrastrukturministern Christian Wikström (Ob).