Ålands radio, media, genrebild,
Foto: Daniel Eriksson

Bild

LR ser på ny lösning för ÅRTV-finansiering

Landskapsregeringen har för avsikt att utreda om kostnaderna för upphovsrätten för att sända svenska TV4 kunde finansieras via landskapets budget i stället för via medieavgiften för Ålands radio och tv (ÅRTV).
Hittat fel i texten? Skriv till oss