LR kräver hörande om gränserna

Foto:

Bild

Finlands regering har aviserat att man vill skärpa villkoren för gränstrafiken, utan att först diskutera frågan med Åland.
Nu begär landskapsregeringen (LR) att bli hörda i frågan.