Eftersom den befintliga vägbanken är för smal för att en gc-väg ska få plats måste den breddas ut i vattnet för att vägen ska kunna byggas.
Foto: Wilhelm Lindgren

Bild

LR gör naturinventering längs Järsövägen

Landskapsregeringen gör en naturinventering längs Järsövägen inför den planerade ombyggnaden av vägen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss