LR föreslår: Endast en ålänning behövs i styrelser

Vicelantråd Harry Jansson har ingått i arbetsgruppen som förelår lindrigare regler för näringsrätten.
Foto: Robert Jansson

Bild

Nu är det klart hur landskapsregering vill förändra den åländska näringsrätten.
Huvudregeln om att det ska finnas minst två tredjedelar åländsk representation i bolagsstyrelser kan bli betydligt lindrigare. Enligt delbetänkandet som presenteras i dag föreslås att minst en person i styrelsen ska ha hembygdsrätt eller bo på Åland.