Infratrukturminister Camilla Gunell bemöter i ett utlåtande Fingrids utredning om preliminära möjligheter att ansluta havsbaserad vindkraft till Fingrids stamnät.
Foto: Robert Jansson

Bild

LR bemöter Fingrids rapport om havsbaserad vindkraft

Landskapsregeringen bemöter i ett utlåtande Fingrids rapport om havsbaserad vindkraftverk. Utlåtandet behandlar bland annat hybridanslutningar, reform av elmarknadslagen och samarbeten kring framtida anslutningar av havsbaserade vindkraftsparker.

Hittat fel i texten? Skriv till oss