Janina Björni från Rädda Barnen var en av deltagarna i paneldiskussionen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

För lite tid att utreda barns skyddsbehov

Det tar tid för socialarbetare att bygga förtroende hos barn, få dem att öppna sig och uttrycka sin vilja.
Tillräcklig tid finns sällan, enligt en färsk lokal studie.
Hittat fel i texten? Skriv till oss