Långnäs hamn, Lumparland.
Lumparlands kommunstyrelse har godkänt ett förslag som säger att Långnäs Hamn Ab ska få köpa en bit av Långnäsvägen som i dagsläget går genom hamnens område.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Långnäs hamn köper landskapsväg

Efter en längre process har Lumparlands kommunstyrelse godkänt en ansökan från Långnäs hamn om att få köpa ett mark- och vägområde.

– Vi behöver bygga en ny vägsträcka som ansluter till Lotsstigen och tanken är att köpesumman ska täcka kostnaderna, säger kommundirektör Mattias Jansryd.
Hittat fel i texten? Skriv till oss