Landskapets bokslut för 2020 visar en förlust på 50 miljoner euro. Årsbidraget försämrades med 31 miljoner och finansminister Roger Höglund befarar att underskotten fortsätter de närmaste åren. Det nya skattesystemet är också en osäkerhetsfaktor.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Landskapet gick 50 miljoner back

Landskapsregeringen presenterade i går bokslutet för 2020 som tyngdes av ökade kostnader och fallande intäkter.
– Efter fem tilläggsbudgetar ökade grundbudgetens underskott från tio till 46 miljoner. Det slutade på 50 miljoner och av det är 15 miljoner coronakostnader, säger finansminister Roger Höglund (C).