Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson vill att JK utreder om det helt finskspråkiga passet är lagligt.@Foto:<f"Times New Roman"z16>Robert Jansson
Foto: Robert Jansson

Bild

Lagtinget röstade för oljepannsstöd

Lagtinget röstade för finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersons (C) och Robert Manséns (C) reservation att ha kvar stödet för privatpersoner att byta ut oljepanna mot ett mer hållbart uppvärmningssystem.
Hittat fel i texten? Skriv till oss