Lägre brottsnivå på Åland än i Finland

Foto:

Bild

Brottsnivån på Åland är ungefär 20 procent lägre än i Finland. Samtidigt ökar narkotikabrotten. Det framgår av Ålands statistik- och utredningsbyrås genomgång av brott från 2019.