Jomala kyrka.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Kyrkomiljön skyddas av
 detaljplan och kyrkolag

Trots att kulturhistoriskt värdefulla platser som kyrkomiljöer är skyddade kan landskapet inte förbjuda att träd, som i fallet med askarna vid Jomala kyrka, huggs ned.

– Farliga träd måste åtgärdas, men bör återplanteras, säger Jonas Karlsson på kulturbyrån.
Hittat fel i texten? Skriv till oss