Med anledning av Ålandstidningens artikel kallade KST i måndags till ett möte med föräldrar.
Foto: Robert Jansson

Bild

KST i möte med missnöjda föräldrar

Föräldrar till barn med NPF framförde kritik mot bristande stöd – det fick KST att kalla till möte.

– Jag tror att cheferna inte riktigt har förstått vår situation, hur det faktiskt ser ut i praktiken, säger en mamma.
Hittat fel i texten? Skriv till oss