Foto:

Kritik mot få åtgärder i livsmedelsstrategin

Ett långsiktigt grunddokument för ett hållbart Åland?Eller en innehållslös strategi utan konkreta åtgärder?Åsikterna om landskapsregeringens livsmedelsstrategi delade lagtinget.
Hittat fel i texten? Skriv till oss