Sopor, sopsortering, avfall,
Förslaget till lag om kommunal avfallshantering anger att kommunerna kan delas in i områden för fastighetsnära hämtning av fyrfackskärl eller där hushållen lämnar sitt avfall till lokala återvinningsstationer.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Kommunerna 
kritiska till
 avfallslag

Många kommuner kritiserar det nya lagförslaget om avfallshantering. Flera avvisar helt påtvingade lösningar som fördyrar både för kommunerna och hushållen.

Det förekommer också bred kritik mot bristande producentansvar och kommunförbundet ger kritikerna flankstöd.
Hittat fel i texten? Skriv till oss