Foto:

Bild

Kommunen kan inte längre häva köpet

Det är för sent för kommunen att häva köpet, och någon möjlighet att styra en privat aktör har man inte heller, säger kommundirektör Johan Rothberg.
Men snart hoppas man på ett möte med Olli Lakka.