301122 , 30112022 ,20221130 , Bygge vid Klintkajen och ITiden huset , markarbete , grävskopa
Foto:

Bild

Klintkajen byggs om för virkesexport

Just nu pågår en om- och utbyggnad av Klintkajen i Mariehamn för virkeslagring och -utskeppning.
– Området planas ut och förstoras. Det är ett utvecklingsprojekt för hamnverksamheten, säger Alef Jansson, vd för Mariehamns hamn.
Hittat fel i texten? Skriv till oss