Skolgård.
4,3 procent av eleverna i Mariehamns skolor anger att de upplever sig ensamma, vilket är lite högre än genomsnittet i hela Finland.
Foto: Eddie Eriksson

Bild

Känsla av ensamhet ökar bland skolelever

Fler elever i Mariehamns skolor upplever ensamhet.

– Vi hoppas vi får ett normalt läsår och kan se på siffrorna om ett år om det är relaterat till distansundervisningen, säger bildningschefen Mikael Rosbäck.
Hittat fel i texten? Skriv till oss