260319 , 26032019 , 20190326 , Nu inleder Fastighetsverket projekteringen av Bomarsunds besökscenter , presskonferens , LR , Landskapsantikvarie Viveka Löndahl
Det är svårt att hantera den här typen av frågor innan anklagelser finns svart på vitt, säger Viveka Löndahl på kulturbyrån.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Kanske vi kan uppmuntra visselblåsare”

Idrotts- och kulturminister Annika Hambrudd (C) kallade i söndags till ett möte mellan landskapsregeringen, kulturbyrån och finansavdelningen under tisdagen.
Till HBL säger hon att man ämnar diskutera både Teater Alandica-situationen specifikt och kultur- och idrottssektorn mer generellt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss