Kaj Backas prisas för sin insats med Husbandet.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Kaj Backas får årets bemötandepris

Kaj Backas engagemang i Husbandet ger honom årets bemötandepris. Han får priset bland annat för att han är en pedagog, kompis och problemlösare både som person och i grupp.

Hittat fel i texten? Skriv till oss