Jomala kommun, kommunkansli
Jomala kommun beviljade över två miljoner euro till en daghemsmiljö och om- och tillbyggnaden av Vikingaåsens skola.
Foto: Wilhelm Lindgren

Bild

Jomala beviljade miljonbelopp till skola och dagis

Jomala kommunfullmäktige beviljar kommunen 475.000 euro för att köpa in och etablera en modul, som ska ställas på Kantorstomten och etableras som daghem.
 Samtidigt beslutar man att inte renovera det tidigare fritidshemmet Vikingen vid Allégården, utan i stället ta in anbud för försäljning av det.
Hittat fel i texten? Skriv till oss