Antalet bekräftat smittade på Åland står kvar på åtta fall. Men ÅHS väntar fortfarande på ett antal provsvar.
– Det betyder inte att faran är över, säger landskapsläkare Knut Lönnroth om att antalet smittade inte ökat över helgen.
Här finns rapporteringen från dagens pressinfo:

Enligt planerna kommer ÅHS och landskapsläkaren i dag att uppdatera statistiken kring antalet coronafall och hur många som testats på Åland.

Nu inleder lantrådet Veronica Thörnroos dagens presskonferens.

– Vi kan fortsättningsvis rapportera att läget är underkontroll hos samtliga myndigheter.

– Några goda nyheter: I dag fick vi besked att det idoga arbeta som vi kämpat med har givit resultat. Man har godkänt transporter mellan Mariehamn och Kapellskär för Rosella. Tre turer i veckan i fyra veckor.

– Vi glada och tacksamma att man har hörsammat våra önskemål.

– Det här rör godstransporter endast. Det är bara Långnäs hamn som är öppen för persontransporter.

Lantrådet läser upp ett brev från ett sjöbefäl, som berättar om att hans tankfartyg har satts i självkarantän i Frankrike.

Lantrådet drar paralleller till hur vi alla kan ta vårt ansvar.

Nu kommer sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth.

Jeanette Pajunen först.

206 prover tagna, fortsatt åtta positiva. Den patient som vårdades på sjukhuset har flyttats till sitt hemsjukhus så Åland har inte längre någon sjukhusvårdad patient med smitta.

– Sorteringen av misstänkt smittade kommer att ske utanför akuten i ett tält.

Tältet byggs i samarbete med Röda korset i morgon.

– Vi gör det för att minimera smittspridningen och som förberedelse inför en väntad ökning av besök.

– Vid övriga brådskande ärenden ringer man 112.

– Om säkerhet på sjukhuset. I riket börjar man koncentrera patientflödena via huvudentrén. Så gör vi också här. Man möts av personal som frågar vad man har för ärende, vilken klinik man ska besöka. Det är en säkerhetsåtgärd.

Fråga: Vilka kriterier har ni för att testa någon för covid-19. En person med hög feber nekades prov.

– Vi får en hel del frågor, att om man testar sig och det är negativt, då kan man gå tillbaka till jobb. Det ska man inte göra om man har symtom, man ska hålla sig hemma. Testerna utförs inte för att man ska kunna gå till jobbet tidigare.

Fråga: När symtomen är över smittar man inte längre?

– Utgångspunkten är att när man tillfrisknat ska man vänta lite till. Men vi vet väldigt lite än så länge, säger Knut Lönnroth. Den som blir behandlad får löpande information från läkare.

Fråga: Har man större chans att bli testad om man jobba inom till exempel äldre- eller barnomsrog?

– Den personalen är en prioriterad grupp för testning, säger Jeanette Pajunen. Det vet de som sitter och svarar i coronapatienten.

Fråga: Finns det begränsning i hur många ÅHS kan testa?

– Det finns ett antal tider, som vi försöker anpassa efter behovet. Sedan finns en kapacitet i labben på fastlandet. THL säger att våra kriterier är helt ok, och att det är en ganska stor mängd tester vi skickar.

Fråga: Är det ett gott tecken att det fortfarande är åtta smittade?

– Det är ett gott tecken, men osäkerheten är stor. vi väntar svar på fler tester,

– Det betyder inte att faran är över. I en liten population kan svängningarna från en dag till en annan vara stora, säger Knut Lönnroth.

Fråga. det hörs rapporter om ökad dödlighet bland vårdpersonal. Är ÅHS personal oroliga?

– Det är smittskyddsläkaren som gör upp vad man ska ha för skyddsutrustning. Det är klart att vi som personal är oroliga, men direktiven är helt klara.

Fråga: Är läget fortfarande oförändrat, att det finns lager med skyddsutrustning?

– Vi har inte hört att det skulle ta slut i Åbo, och våra egna lager ser också bra ut, säger Pajunen. Det finns, och det finns på alla avdelningar. Vi har också fört ut till vissa äldreboenden.

Knut Lönnroth nu:

– Nyhet: vi har nu bestämt att den starka rekommendation om karantänliknande förhållanden om resa till finska fastlandet inte längre gäller. Nu gäller de allmänna restriktionerna.

– Antal fall per 100.000 personer, det visar att Åland ligger på ungefär 17. Det är betydligt lägre än Nyland och på samma nivå som i de flesta andra regioner i Finland.

– Just nu står det att det finns fem fall, eftersom det är en fördröjning i THL:s direktrapportering. Det betyder att det kan vara många fler i andra regioner.

– Det kan se ut som att den senaste veckan har det stått still i epidemikurvan, men då ska man komma ihåg att rapporteringen släpar efter.

– Man måste hela tiden beakta förändringar i provtagningen.

– Vi har inte längre de karantänliknande förhållandet för de som kommer från finska fastlandet, främst för att vi har ett likande läge som resten av landet.

– Om lågstadiet: fortsatt en stark rekommendation att inte skicka barn i lågstadiet till skolan så långt som möjligt.

Fråga: I sociala medier finns familjer som efterlyser umgänge för barnen?

– Allmänna rekommendationen är att minska antalet fysiska kontakter i alla sammanhang. Man får hitta andra sätt att umgås.

– Däremot att ordna aktiviteter utanför skolan som innebär samma sak som i skolan är inget vi rekommenderar.

Lantrådet igen:

– jag vill informera att precis innan jag kom hit fick jag information att den finska regeringen beslutat att stänga alla restauranger med omedelbar verkan. Det gäller också Åland.

Lantrådet tackar för i dag. I morgon kommer räddningsväsendet att vara representerat.

Fråga: Riksregeringen väntas fatta beslut om vårterminen, enligt HS kommer skolorna vara stängda. Vad kan du berätta?

– Vi fick information att bredskapsläget troligen kommer att förlängas. Då är det naturligt att skolorna också håller stängt. Men vi får återkomma med besked när vi får veta säkert, säger lantrådet och avslutar med det dagens presskonferens.

En ny presskonferens är planerad till i morgon eftermiddag, Ålandstidningen kommer att sända också den direkt. Välkomna tillbaka då, och tack för visad uppmärksamhet i dag.

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

När Leije Portnoj för sex veckor sedan ville ta ut sin make som vårdas vid äldreboendet Trobergshemmet, för en promenad, fick hon ett blankt nej av personalen. Detta trots att hon såg andra anhöriga som fick gå ut med sina respektive.
– Jag upplevde genast att något var fel, säger hon.

Bland 17.000 sökande utkristalliserades till slut en vinnare – Michael Björklund. Uppemot 800.000 tittare har dagligen följt äventyret och nu är segraren utsedd. Ålandstidningen följde segerfinalen tillsammans med Micke, hans familj och vänner.
– Snart börjar det sjunka in vad jag riktigt har ställt till med, säger han.

Micke Björklund såg finalen i Robinson med familj och vänner. Ålandstidningen träffade Micke inför finalavsnittet och var också med och följde finalen hemma hos Micke i Tjudö. Se Ålandstidningens fotograf Robert Janssons bilder här! I morgondagens tidning kan ni läsa mer om Robinsonvinnaren.

Hela Ålands och numera också Sveriges gunstling, Michael Björklund är årets Robinson! Det stod klart efter ett sista öråd och en mastodonthinderbana där ”Robinson-Micke” defilerade i mål som klar etta.
– Det här är för mina barn, vrålade en utmattad och överlycklig Michael Björklund ut direkt efter finaltävlingen.

Klockan 22.00 smäller det, då är det dags att se hur Micke Björklund klarar sig i det sista avsnittet av Robinson. 

Kör du planlöst omkring med din bil, moped eller traktor. Då kan du i framtiden få en ordningsbot på 100 euro av polisen. Det säger den nya trafiklagen som är på gång.

– Jag tror nog inte vi kommer att märka så mycket av det, säger överkommissarie Benjamin Fellman. 

Fler nyheter