Stigande elpriser bidrar till inflationen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Inflationstakten 5,3 procent i april

Bostäder, vatten, el och bränslen inverkade mest på inflationstakten som i april var 5,3 procent.
Hittat fel i texten? Skriv till oss