På ett år har konsumentpriserna stigit med 3,4 procent och nu väntas ytterligare höjning.
Foto: Thelma Clemes

Bild

Inflationstakten 3,4 procent i februari

Från år 2000-2021 har matpriserna enligt Åsubs konsumentprisindex stigit med 42 procent och sedan 2010 med 18,5 procent. Mot den bakgrunden är en eventuell höjning på 10-11 procent under 2022 en rejäl ökning.
Hittat fel i texten? Skriv till oss