Foto:

Bild

Indragen nordisk tjänst hotar arbetet med gränshinder

Nordiska ministerrådets beslut att dra in tjänsten Info Norden på lokal nivå väcker kritik hos Föreningen Norden, som har förvaltat tjänsten på Åland sedan 2011.

Man anser att beslutet riskerar att försämra informationen om och bevakningen av gränshinder.

Hittat fel i texten? Skriv till oss