Camilla Gunell.
”Det är för låg nivå på analys och ambitionsnivå”, säger Camilla Gunell om den andra tillägsbudgeten och tillhörande fokuspunkter.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

”Idétorka och bristande politiskt mod”

Landskapsregeringens (LR) andra förslag till tilläggsbudget möttes av kraftig kritik av oppositionen.