2.400 anställda inom Viking Line berörs av permitteringarna som börjar gälla om två veckor.
– Ingen går oberörd, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.
Det är avgörande för både rederiets resultat och för Åland att trafiken är i gång före juni, säger hon.

 

Permitteringarna gäller Viking Lines anställda på Åland och i Finland. Även de estniska och svenska anställda berörs.

– Det är cirka 2.400 personer, det vill säga så gott som samtliga. Men vissa kritiska funktioner har vi kvar och vi har tre fartyg i trafik, säger Johanna Boijer-Svahnström.

De tre fartygen är Amorella och Viking Grace på rutten Stockholm-Långnäs-Åbo samt Viking XPRS som trafikerar Helsingfors-Tallinn. De används främst för frakttransporter och ett mindre antal passagerare.

Permitteringarna inom Viking Line gäller i max 90 dagar. Vissa anställda kommer inte att arbeta alls under den perioden, medan andra jobbar antingen kortare dagar eller färre dagar per vecka.

– Det beror helt på vilket jobb man har.

Har sänkt sina löner

Beskeden gick ut till de anställda fredag–måndag. Sedan tar det två veckor innan förändringarna träder i kraft.

Koncernledningen fortsätter att arbeta, men för mindre lön.

– Den högsta ledningen har sänkt sina löner i två olika etapper, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Det samma gäller några frivilliga direktörer.

– Vi är alla med i det här. Ingen går oberörd.

Inom Viking Line försöker man nu hitta lösningar för företagets likviditet.

– Vi hoppas vara tillbaka i trafik före juni och sommarens högsäsong. Det är helt avgörande både för vårt resultat och för Åland.

– Det är olustiga tider men alla visar väldigt stor förståelse, säger Johanna Boijer-Svahnström.

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Fler nyheter